סניף נווה גן


יום פעילות עיקרי:
 שני

כתובת: ביה״כ תפארת פסקל, אסירי ציון 18

רכזת: עדי הכט: 058-4935794 
            

 

הקודם
הבא